Przyczyny katastrof budowlanych

Katastrofy budowlane, czyli niezamierzone, gwałtowne zniszczenia obiektów lub ich części, w tym także elementów konstrukcyjnych rusztowań czy urządzeń formujących, to przykre zdarzenia mające miejsce w budownictwie lądowym, jednak przy obecnym stanie techniki i rozwoju cywilizacyjnego wciąż nieuchronne. Obecnie bardzo dokładnie bada się przyczyny i przebieg katastrof budowlanych, aby zapobiegać następnym oraz udoskonalać sprzęt stosowany w budownictwie. Przyczyny katastrof budowlanych dzieli się więc na poszczególne grupy.

Wiele z nich wynika z błędów popełnianych przy projektowaniu, do których zaliczamy między innymi niedostateczną nośność, inne płyną z błędów w czasie wykonawstwa. Przyczyny katastrof budowlanych często leżą także w nieodpowiednich warunkach eksploatacji lub po prostu w przypadkach losowych, takich jak pożary czy wybuchy. Wielość przyczyn katastrof budowlanych spowodowała powstanie klasyfikacji, która pozwala je podzielić, uporządkować, a także lepiej zbadać.

Być może jest to sposób, który pomoże ograniczyć ich występowanie.