Prowadzenie budowy

W budownictwie lądowym najważniejszym procesem jest budowa, która opatrzona jest wszelkimi regulacjami prawnymi i musi przebiegać według etapów. Od organizacji, poprzez wykonanie obiektu, a na oddaniu budynku kończąc pieczę nad wszystkim sprawuje inwestor, ale nie tylko. Kiedy już proces budowy zostanie zorganizowany przez inwestora, musi on zadbać o zapewnienie wykonania i nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami.

Inwestor powinien zatrudnić osoby, które są uprawnione do pełnienia określonych funkcji w budownictwie. Niezbędne jest więc zatrudnienie projektanta i kierownik budowy Białystok. Czasem pracę podczas inwestycji znajduje także kierownik robót.

Niektóre budowy muszą posiadać także inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie ulega wątpliwości, że w trakcie prowadzenia budowy inwestor musi zatrudnić wiele osób, które pomogą mu stworzyć obiekt bezpieczny i stawiany zgodnie z przepisami prawa. Często inwestor musi skorzystać także z pomocy innych specjalistów, takich jak geodetów czy geologów.