Jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową w budynku?

Właściwe wykorzystanie przestrzeni w magazynie pozwala zaoszczędzić czas, a także zwiększyć obroty przedsiębiorstwa. Każdemu właścicielowi magazynu zależy na tym, aby pomieścić w nim jak najwięcej towaru, ale równie ważne jest takie wykorzystanie przestrzeni w budynku, aby dostęp do poszczególnych typów towarów był możliwie swobodny.

Wymaga to znalezienia optymalnego sposobu składowania towaru oraz wyboru odpowiedniego rodzaju wózków widłowych – w zależności od modelu wymagają one przestrzeni w przejściu wynoszącego od 1,7 metra do 3 metrów. Zasada Pareto (zwana też zasadą „80/20”) mówi,, że 80 proc.

aktywności w magazynie pochodzi od 20 proc. produktów, które w szybki sposób przenoszone są wewnątrz budynku.

Kolejne 15 proc. aktywności pochodzi od 30 proc.

towarów, których szybkość przemieszczania określa się jako średnie. Wreszcie 5 proc.

aktywności pochodzi od 50 proc. towarów, które są składowane w powolny sposób.

Wiedząc o tym, przechowywane towary należy podzielać na szybkie, średnie i powolne i w odpowiedni sposób rozmieścić je w magazynie. W ten sposób przestrzeń w budynku magazynu będzie maksymalnie wykorzystana.