Dodatkowy pobyt z dzieckiem – urlop rodzicielski

Wspomniane wcześniej urlopy, jakie przysługują rodzicom nowo narodzonego dziecka to odpowiednio dwadzieścia dni urlopu macierzyńskiego, kolejne sześć tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, co daje łączną sumę dwudziestu sześciu tygodni do wykorzystania przez matkę lub ojca dziecka. Okres półrocznej opieki nad dzieckiem to wspaniała możliwość uczestniczenia w jego rozwoju, jednak od 2013 roku nastąpiła totalna rewolucja, która wywołał nowy projekt stanowiący o wprowadzeniu urlopu rodzicielskiego. Można się dosłownie pogubić w tych wszystkich udogodnieniach i możliwościom.

W związku z tym należy dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje, aby poprawnie wypełnić wnioski i nie popełnić błędnych decyzji. Ale od początku urlop rodzicielski to kolejne dwadzieścia sześć tygodni do wykorzystania dla obojga rodziców, tylko nie jednocześnie. W przypadku tego urlopu, można rozłożyć jego wykorzystywanie na raty minimum osiem tygodni jednorazowo.

Tutaj również obowiązują dwie opcje uzyskania zasiłku. Jeśli złożymy deklaracje o chęci wykorzystania tego urlopu jeszcze przed porodem to otrzymamy 80% wysokości wynagrodzenia. Jeśli na czternaście dni przed rozwiązaniem, nie wpłynie wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, a matka zdecyduje się na jego wykorzystanie to ma prawo do otrzymania zasiłku w wysokości 60% wynagrodzenia.

Podsumowując wszystkie możliwości młoda mama ma prawo do wykorzystania łącznie 52 tygodni wszystkich urlopów, czyli pozostaje cały rok z nowonarodzonym maluszkiem.